LEAN - УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ

(Бережливое управление трудом)

Hur säkert är ert PCR test?


Vi använder oss av laboratorium som är ackrediterade.
Jag har inte fått någon bokningsbekräftelse


Börja med att kika i din skräppost. Hittar du inte bekräftelsen där kan det eventuellt bero på att din e-postadress inte var rätt ifylld. Skriv till oss på support@doclab.se så hjälper vi dig!
Hur kan jag avboka eller omboka min tid?


Du kan enkelt boka eller omboka din tid via länken du har fått i ditt bekräftelsemail när du bokade. Om du avbokar din provtagning minst 24 timmar före inbokad tid kommer du inte bli debiterad. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan ert besök sker ingen återbetalning eftersom vi då redan hunnit bemanna tiden med personal.
Hur används mina personuppgifter?


All datatrafik, inklusive personuppgifter, skyddas med kryptering. Under sträng sekretess för vi journalanteckningar över ditt analyssvar och intyg i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För utförlig information se policy och köpvillkor.
När betalar jag och tar ni emot kontanter?


Du betalar på vår mottagning med Bankkort. Observera att vi är en kontantfri mottagning.
Vilket språk är friskintyget på?


Engelska
Vad betyder PCR-test och får man ett intyg?


PCR (Polymerase Chain Reaction) är ett test som används för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av Covid-19. DocLab utfärdar ett friskintyg vid negativt provsvar, vilket tyder på att man inte har en pågående infektion. Våra tester analyseras på ackrediterat laboratorium, utförs av vårdpersonal och signeras av läkare.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОПТИМИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

 • Организационная структура выстроена по принципу «исторически так сложилось»

 • Отсутствие четкого распределения функций и ответственности между исполнителями

 • Дублирование трудовых функций

 • Отсутствуют измеримые показатели эффективности выполнения процессов

 • Превышение уровня руководителей и управленческих работников над численностью основного персонала;

 • Повышенная конфликтность и путаница между исполнителями

 • Взаимодействие между структурными подразделениями сложное и неэффективное, алгоритмы взаимодействия запутаны либо отсутствуют

 • Ответственность за результат процессов размыта и слабо прослеживается

 • Громоздкая организационная структура, длительные сроки прохождения согласования документов

 • Трудоёмкость сроков выполнения рабочих задач не определена и измеряется «на глаз»

 • Функции между управляющей компанией и филиалами нечетко распределены

 • При запуске проектов и/или переходе на проектное управление все процессы стопорятся на линейном уровне из-за откровенного саботажа руководителей функциональных подразделений и/или отдельных исполнителей

УСЛУГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

   1.  Аудит, экспертиза, диагностика системы            организации управления.

   2.  Совершенствование  организационных структур управления предприятием (организацией).

   3.  Разработка оптимальной структуры управления трудом.

   4.  Организация  системы сопряженности              работников в трудовом процессе.

   5.  Разработка положений по организационному    управлению трудом.

   6.  Разработка нормативно-правового и методического комплекта локальных документов по организации систем управления трудом с учетом особенностей трудового процесса на предприятии.

   7.  Разработка «дорожных карт» по мониторингу,  контролю и реинжинирингу управления трудом.

   8.  Технико-экономическое обоснование новой организационной системы управления трудом.

   1.  Выявление имеющихся трудовых резервов.

   2.  Устранение общепроизводственных потерь      рабочего времени, связанных с организацион-        ными причинами и нарушениями трудовой              дисциплины.

   3.  Оптимизация трудовой занятости персонала в производственном процессе.

   4.  Моделирование и внедрение организационной

структуры управления предприятием на основе    линейно-функциональных связей и делегиро-        вания полномочий.

   5.  Повышение общего уровня доходности и конкурентоспособности предприятия.

© 2020 ООО «ИЦОиНТ»

ИНН 7017404075, КПП 701701001, ОГРН 1167031062989